Contrato de servizo para elaboración de mapas estratéxicos de ruído zona Coruña este-Ferrol, treitos das estradas autonómicas AG-64, AC-115, AC-133, AC-162, AC-164, AC-174, AC-183, AC-215, AC-840, AC-862 Clave: AC/13/037.09

Entidad Contratante: 

Axencia Galega de Infraestructuras. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia

Servicio: 

Fecha: 

Miércoles, Octubre 16, 2013

Importe: 

39 395.41